Identitetskonferansen er en årlig konferanse som holdes av Norsk senter for Informasjonssikring og Skatteetaten, og tar for seg problemstillinger knyttet til identitet og identitetstyveri. Årets tema: «En helhetlig ID-forvaltning i en digital verden.» Med relativt frie tøyler produserte jeg årets visuelle profil for konferansen.
Back to Top